NHỮNG LỖI CƠ BẢN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

1./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi cd10, cd30( lỗi hồi mực thải trước).
– Mô tơ mực thải trước.
-Dây curoa
-Bể nhông
-Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
-Mô tơ chổi lông không quay.
2./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi cd20, cd40( lỗi mực thải sau)
– mô tơ mực thải sau
-Dây curoa
-Chổi lông belt không quay.
3./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi CF70, CF80( lỗi ổ mực)
– Mô tơ lớn bơm mực
-Bể nhông
-Mô tơ nhỏ đẩy mực
-Mainboard hoặc đứt dây điện.
4./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c360( lỗi sạc trên)
-Cây sạc bị lỗi
-Đế sạc bị đánh lửa.
-Board sạc bị lỗi
5./Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c370(lỗi cụm mô tơ nâng belt)
– Mô tơ nâng belt bị lỗi
-Sensor bị dơ/hư
-Bể nhông
6./ Máy Photocopy Toshiba 453 báo lỗi SD Ram error
– Pin yếu
-Board sys bị lỗi
7./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c260( lỗi đèn chụp)
-Đèn chụp dơ, yếu
-Dây cáp đèn chụp bị lỗi
-HP sensor bị lỗi
-Board ccd bị lỗi
8./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c270,c280,c 290( lỗi Scan)
– Mô tơ scan bị lỗi
-HP sensor bị dơ,hư
-Dây cáp, dây curoa
-Board scan bị lỗi.
9./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi f100( lỗi ổ cứng) không hiện số tờ photo trên màn hình
-08-690 bấm  2 enter
-08-302 bấm 2 enter

10./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C040( lỗi mô tơ giấy)

– Mô tơ giấy bị lỗi
-Hộp nhông bị bể
-Mainboard bị lỗi
11./ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi C130( lỗi mô tơ nâng khay 1)

– Mô tơ nâng khay 1
-Bể hàm khay 1
-Mainboard bị lỗi
12./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C140( lỗi mô tơ nâng khay 2)

– Mô tơ nâng khay 2
-Bể hàm khay 2
-Mainboard bị lỗi
13./ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi C150( lỗi mô tơ nâng khay 3)

-Mô tơ nâng khay 3
-Bể hàm khay 3
-Mainboard bị lỗi.
14./Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C160( lỗi mô tơ nâng khay 4)

-Mô tơ nâng khay 4
-Bể hàm khay 4
-Mainboard bị lỗi
15./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C180, C1A0, C1B0( lỗi mô tơ nâng khay LCF)

-Mô tơ nâng khay LCF bị lỗi
-Bể hàm khay LCF
-Mainboard bị lỗi
16./ Máy photo Toshiba 720 báo lỗi C410, C420, C430, C 440( lỗi Thermistor)

– Thermistor bị dơ/ bị lỗi
-Đứt dây điện
– Board sấy bị lỗi
-Mainboard bị lỗi
17./Máy photo Toshiba 720 báo lỗi C470( lỗi nguồn điện sấy)

-Cầu chì đứt
-Quạt sấy hư
– Board sấy bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi
-Mainboard bị lỗi
– Socket sấy bị lỏng/ bị lỗi
– Thermistor dưới bị dơ/ bị lỗi
18./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C480, C490( lỗi nguồn sấy) :
-Cầu chì nhiệt bị đứt
-Board sấy bị lỗi
– Thermistor dưới bị dơ/ bị lỗi
– Socket sấy bị lỏng/ bị lỗi
– Quạt sấy bị lỗi
19./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi C550, C570, C580,C730( lỗi nắp DF)

-Sensor bị dơ/bị lỗi
-Mô tơ DF bị lỗi
– Đứt dây curoa
– Board DF bị lỗi

22./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA10( lỗi mô tơ Polygon) bạn kiểm tra:
-Mô tơ Polygon bị lỗi/ bị dơ
– Đứt dây điện
-Board nguồn bị lỗi
23./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA20( lỗi laser) bạn kiểm tra:
– Board diod nhỏ bị lỗi
-Mô tơ Polygon bị lỗi
-Board nguồn bị lỗi
24./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA59( lỗi board xanh) bạn kiểm tra:
-Board xanh bị lỗi
-Đứt dây điện/ bị chuột đái
– Mainboard bị lỗi
25./Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi E010, E020( lỗi giấy lối ra) bạn kiểm tra:
– Giấy kẹt sau bộ sấy.
-Sensor lối ra sấy bị dơ/ hư
-Mainboard bị lỗi
26./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi E030, E090( lỗi giấy) bạn kiểm tra:
-Giấy bị kẹt trong máy
-Sensor chuyển tiếp giấy bị dơ/ bi lỗi
-Mainboard bị lỗi
27./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi E110( lỗi giấy Duplex) bạn kiểm tra:
-Giấy bị kẹt ở Duplex
-Sensor bị lỗi/dơ
-Mainboard bị lỗi
28./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi E120( lỗi giấy khay tay) bạn kiểm tra:
-Sensor bị lỗi/dơ
– Clutch khay tay bị lỗi
-Bể nhông
-Mainboard bị lỗi
28./ Máy Photocopy Toshiba 850 báo lỗi c 550( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Giấy kẹt trên DF
-Sensor bị dơ/hư
– Mô tơ DF bị hư
-Board DF bị hư
29./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi c 570( lỗi giữa Mainboard và IPC) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
– IPC board bị lỗi
– Đứt dây liên lạc.
30./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi c 590( lỗi giữa Mainboard và Bộ laser) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
– Bộ laser bị lỗi/ bị dơ
– Đứt dây dẫn tín hiệu
31./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi F07( lỗi giữa Board sys và Mainboard) bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Đứt dây dẫn tín hiệu.
32./ Máy photocopyToshiba 720 báo lỗi F11( lỗi giữa board sys và board scan) bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi
– Đứt dây dẫn tín hiệu.
33./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi c730, c820, c830, c840( lỗi sensor DF) bạn kiểm tra:
– Sensor bị dơ/hư
– Board DF bị lỗi
34./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c850( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Mô tơ DF bị lỗi
– Board DF bị lỗi
35. Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA10, CA20, CA30, CA50, CA60, CA90, CAA, CAB, CAC, CAD, CE0, CE1, CE2, CE3( lỗi bộ laser) bạn kiểm tra:
– Mô tơ Polygon
-Board nhỏ nằm phía trong bộ laser.
– Board xanh bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi.
36./Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi F110, tắt máy bật lại báo lỗi C260 bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi
– Dây dẫn tín hiệu bị lỗi
37/ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi F070 bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Board sys và mainboard không tương tích
– Dây dẫn tín hiệu bị lỗi
38./ Máy Photocopy Toshiba e 350 bị tắc giấy kiểm tra:
Chạy khoảng 25 đến 30 tờ thì có tiếng kêu như kiểu phanh xe rồi tất cả giấy theo đường truyền tắc
– Bể nhông môtơ chính
39./ Toshiba e 720 chụp chỉ 1 nửa có chữ kiểm tra:
– Board Scan bị lỗi( lúc đầu báo C 26, vệ sinh xong chụp 1 nửa có chữ)
40./ Máy Photocopy Toshiba 720 khi in và photo thì đầu bên trong bị thừa dài hơn đầu bên ngoài
– Bạn vào 05-305, 05-306 chỉnh lại thông số và kiểm tra lại Scan và cơ.
41. Toshiba e 723 báo lỗi service recommend for IQC
Service Recommended for IQC”:
*Tiến hành:kiểm tra cụm drum vệ sinh cụm drum trống từ bell ,- 08-800: trả về 0: xóa bộ đếm lỗi
– 08-1809 và 08-1810 trả về 0: chấp nhận quy trình test mẫu.
– Chạy 05-290: tiến hành quá trính ktra mẫu thử, đợi cho quy trình hoàn tất.
– Ktra 05-291 không phải là 2 hay 4: trạng thái của IQ sensor.
– Ktra 08-800 phải là 0.
Như vậy là OK, còn nếu :
– 05-291 là 2 thì phải …. nhờ “Bác” giúp đỡ thay từ, trống, băng tải, gạt,….!
– 05-291 là 4 thì thay sensor, dây cắm hoặc … main.

20./ Máy Photocopy Toshiba 453 báo lỗi C360( lỗi cây sạc chính)

-Cây sạc bị lỗi( gồm: lưới sạc, dây corona, đế sạc)
– Đế sạc sườn máy.
– Board sạc bị lỗi
-Khung drum quá dơ
21./ Máy Photocopy Toshiba 452 báo lỗi C970( lỗi cây Transfer)

– Cây Transfer bị lỗi( dây corona, đế sạc)
– Đế sạc sườn máy bị lỗi
-Board sạc bị lỗi.

08-800 chọn 0 ấn enter ( xóa lỗi Service IQC)
08-692( chỉnh lại màn hình)

36./ Máy photocopy Toshiba 453 báo lỗi c 940( lỗi Mainboard) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
-Rom mainboard bị lỗi.

37./ Máy Photocopy Toshiba 452 báo lỗi c860( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Sensor bị dơ/hư
– Board DF bị lỗi.
38./ May photo Toshiba 452 bao waiting up hoài kiểm tra:
– Thermistor bị lỗi
– Board Sys bị lỗi
39./ May photo Toshiba 453 bị đơ màn hình, tắt máy bật lại chạy được vài chục tờ lại bị kiểm tra:
– HDD bị lỗi
– Board SYS bị lỗi.
40./ May photo Toshiba 720 bao loi c 471, c 467 kiểm tra:
– Thermistor dưới rulo ép bị lỗi, dơ
– Socket sấy bị lỏng
– Cầu chì nhiệt bị đứt.
41./ may photocopy Toshiba 453 chạy bị kẹt giấy ở khay 2 kiểm tra:
– Nắp cửa giấy bị lỗi
– Bánh xe bị mòn.
05-200: điều chỉnh mực tự động
05-201: điều chỉnh mực cố định, mặc định: 128
05-205: điều chỉnh điện áp phân cực trục từ, mặc định: 113
05-210: điều chỉnh điện áp sạc chính, mặc định: 102
05-221: điều chỉnh điện áp ra DC transfer, mặc định: 138
05-231: điều chỉnh điện áp AC tách giấy, mặc định: 166
nguồn on + 05- 305: chỉnh Lề bản gốc khi đặt bản gốc trên mặt kiếng( scanner 1). Mặc định: 140
nguồn on + 05- 306: chỉnh lề bản gốc khi đặt bản gốc trên mặt kiếng( Scanner 2). Mặc định: 135
nguồn on + 05-354: chỉnh lề bản gốc khi đặt bản gốc trên DF( chạy mặt 1). Mặc định: 10 ( e 720, e 723).
nguồn on + 05- 355: Chỉnh lề bản gốc khi dặt bản gốc trên DF( chạy 2 mặt). Mặc định: 10 ( e 720, e 723).
nguồn on + 6( PM support mode): chỉnh mực tự động và xóa lỗi từng phần.
– 1: Auto- toner adjustment
– 2: PM management Screen( xóa lỗi từng phần) xem lỗi ở đâu thì xóa ở đó.
Ví dụ: web dầu
Sơ đồ nguồn on + 6 code( 2) ấn start hiện fuser chọn, tắt máy bật lại.
124./ nguồn on + 09( list priting mode)
– 101: Adjustment mode( 05)
– 102: Setting mode( 08)
– 103: PM suport mode
Sơ đồ: nguồn on + 9 code( 101) ấn start( máy sẽ in ra những cái mình đã chỉnh)—-Tắt máy rồi bật lại.
125./ nguồn on + 39( Firware update mode) chọn mục 6( Firware Updating).
126./ Máy Toshiba e 720 báo lỗi f 105
Kiểm Tra:
– HDD bị lỗi
– Giắc bị lỗi
– Board sys bị lỗi
– Firmware bị lỗi
127./ Máy Toshiba e 720 báo lỗi c 467
Kiểm Tra:
– Cầu chì bị đứt
– Giắc sấy bị lỗi
– Quạt sấy bị lỗi
– Board sấy bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi

10./ Máy photo Toshiba 452 báo lỗi C010( lỗi mô tơ chính)

-Mô tơ chính bị lỗi.
– Cụm drum bị kẹt
-Mainboard bị lỗi.

Trên đây chỉ là biệt pháp xử lý tình huống tạm thời. Các bạn không nên lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn đến hỏng board mạch.tốt nhất là bạn nên mua usb in là tốt nhất

Chúc các bạn thành công!

 

CTY TNHH TBVP LONG PHÚC

LH: 08 6777 7465 – 0905 628 285

 

Mọi vấn đề trục trặc sự cố kỹ thuật máy photocopy và máy in toshiba quý khách  có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật khắc phục kịp thời:

-theo số hotline: 08 6777 7465 – 0905 628 285

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 62 8285