Màn hình toshiba e-studio 556/856

Màn hình dùng cho máy photocopy toshiba

e-studio 556

e-studio 656

e-studio 756

e-studio 856

0905 62 8285